طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه doeth به فارسی doeth یعنی چه

doeth


(سوم شخص مفرد از زمان حاضر فعل)do ،او ميکند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها