طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dog down به فارسی dog down یعنی چه

dog down


بستن و جذم کردن درب
علوم نظامى : محکم کردن درپوش اشياء

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها