معنی و ترجمه کلمه dog eared به فارسی dog eared یعنی چه

dog eared


داراى پرانتز،پست ،ژوليده ،مندرس

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها