معنی و ترجمه کلمه dogmatically به فارسی dogmatically یعنی چه

dogmatically


امرانه ،بطورقطعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها