طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dolor به فارسی dolor یعنی چه

dolor


)=dolour(مرض دردناک ،ناله ،اندوه ،پريشانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها