طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه domain knowledge به فارسی domain knowledge یعنی چه

domain knowledge


کامپيوتر : دانش محيط کاربرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها