معنی و ترجمه کلمه domestic economy به فارسی domestic economy یعنی چه

domestic economy


اقتصاد داخلى
بازرگانى : اقتصاد محلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها