معنی و ترجمه کلمه domestication به فارسی domestication یعنی چه

domestication


اهليت
روانشناسى : اهلى سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها