طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dont به فارسی dont یعنی چه

dont


نمودن ،بپايان رسانيدن ،طى کردن ،گذرانيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها