معنی و ترجمه کلمه doorjamb به فارسی doorjamb یعنی چه

doorjamb


چهارچوب ،در،باهو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها