معنی و ترجمه کلمه dorsad به فارسی dorsad یعنی چه

dorsad


(تش ).بطرف پشت ،پشتى
روانشناسى : رو به عقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها