طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dorsomedial thalamus به فارسی dorsomedial thalamus یعنی چه

dorsomedial thalamus


روانشناسى : تالاموس پشتى - ميانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها