طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dost به فارسی dost یعنی چه

dost


نمودن ،گذرانيدن ،بسراوردن ،بپايان رسانيدن ،تمام کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها