معنی و ترجمه کلمه doweled joint به فارسی doweled joint یعنی چه

doweled joint


درز ميخ چوبى
معمارى : اتصال ميخ چوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها