طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه draconian به فارسی draconian یعنی چه

draconian


مربوط به دراکو مقنن سختگير اتن ،قوانين حقوقى سخت وبى رحمانه ،اژدهايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها