معنی و ترجمه کلمه drama به فارسی drama یعنی چه

drama


درام ،نمايش ،تاتر،نمايشنامه


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها