معنی و ترجمه کلمه drama به فارسی drama یعنی چه

drama


درام ،نمايش ،تاتر،نمايشنامه


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها