طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه draught به فارسی draught یعنی چه

draught


کشش جريان هوا،( )= draft(صورت انگليسى کلمه)draft
علوم مهندسى : کوران
علوم دريايى : ابخور

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها