طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه drill ammunition به فارسی drill ammunition یعنی چه

drill ammunition


مهمات مشقى
علوم نظامى : گلوله مشقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها