طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه drill call به فارسی drill call یعنی چه

drill call


شيپور مشق ،شيپور شروع
علوم نظامى : مشق صف جمع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها