طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه drilling jig به فارسی drilling jig یعنی چه

drilling jig


علوم مهندسى : الگوى مته کارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها