طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه driven به فارسی driven یعنی چه

driven


رانده شده ،رانده
علوم هوايى : گردنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها