طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه driving force به فارسی driving force یعنی چه

driving force


علوم مهندسى : نيروى محرکه
شيمى : نيروى محرک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها