معنی و ترجمه کلمه drizzle به فارسی drizzle یعنی چه

drizzle


نم نم باران ،ريز باريدن
معمارى : نرمه باران
زيست شناسى : ريزبار


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها