معنی و ترجمه کلمه drizzle به فارسی drizzle یعنی چه

drizzle


نم نم باران ،ريز باريدن
معمارى : نرمه باران
زيست شناسى : ريزبارآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها