معنی و ترجمه کلمه dualistic economy به فارسی dualistic economy یعنی چه

dualistic economy


بازرگانى : اقتصاد دوگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها