طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dubious به فارسی dubious یعنی چه

dubious


)=dubitable(مورد شک ،مشکوک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها