معنی و ترجمه کلمه due out به فارسی due out یعنی چه

due out


خاتمه يافته ،گذشته ،عمر قانونى تمام شده
علوم نظامى : از وقت مصرف گذشته از وقت گذشته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها