طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه duet به فارسی duet یعنی چه

duet


(مو ).قطعه موسيقى يا اواز دونفرى ،دونفرى خواندن ،دونفرى نواختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها