طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه during به فارسی during یعنی چه

during


درمدت ،هنگام ،درجريان ،در طى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها