معنی و ترجمه کلمه dust laden به فارسی dust laden یعنی چه

dust laden


خاک گرفتگى
علوم مهندسى : تجمع گرد و غبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها