طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dwelt به فارسی dwelt یعنی چه

dwelt


ساکن بود ( ياشد) ،منزل داشت ،منزل کرد،زندگى کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها