معنی و ترجمه کلمه dynamic analisis به فارسی dynamic analisis یعنی چه

dynamic analisis


تجزيه و تحليل پوياى اقتصادى
قانون ـ فقه : تجزيه و تحليل وقايع اقتصادى با در نظر گرفتن تغييرات گذشته و حال و احتمالا "اينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها