طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه dysmnesia به فارسی dysmnesia یعنی چه

dysmnesia


روانشناسى : نارسايى حافظه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها