طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه e.m.f به فارسی e.m.f یعنی چه

e.m.f


electromotive force،نيروى محرکه الکتريکى
شيمى : نيروى برقرانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها