طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه earned run average به فارسی earned run average یعنی چه

earned run average


ورزش : ميانگين امتياز کسب شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها