معنی و ترجمه کلمه earth fill dam به فارسی earth fill dam یعنی چه

earth fill dam


عمران : سد خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها