معنی و ترجمه کلمه earth pressure به فارسی earth pressure یعنی چه

earth pressure


رانش خاک
عمران : فشار حاصل از خاک
معمارى : فشار خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها