معنی و ترجمه کلمه earth retaining wall به فارسی earth retaining wall یعنی چه

earth retaining wall


ديوار پشت بند
معمارى : ديوار نگهبان خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها