طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه earthquake proof foundation به فارسی earthquake proof foundation یعنی چه

earthquake proof foundation


عمران : غير مقاوم درمقابل زلزله
معمارى : شالوده ضد زلزله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها