معنی و ترجمه کلمه eavesdrop به فارسی eavesdrop یعنی چه

eavesdrop


استراق سمع کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها