طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eavesdropper به فارسی eavesdropper یعنی چه

eavesdropper


گوش ايستنده ،استراق سمع کننده ،غماز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها