طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ecchymosis به فارسی ecchymosis یعنی چه

ecchymosis


خون مردگى ،کبودشدگى گوشت از کوفتگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها