طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه echeloned displacement به فارسی echeloned displacement یعنی چه

echeloned displacement


تغيير مکان رده برده
علوم نظامى : تغيير موضع رده برده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها