معنی و ترجمه کلمه economic classes به فارسی economic classes یعنی چه

economic classes


بازرگانى : طبقات اقتصادى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها