طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic constraint به فارسی economic constraint یعنی چه

economic constraint


بازرگانى : محدوديت اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها