طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic ends به فارسی economic ends یعنی چه

economic ends


بازرگانى : هدفهاى اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها