طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic haul distance به فارسی economic haul distance یعنی چه

economic haul distance


معمارى : فاصله اقتصادى حمل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها