طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic incentives به فارسی economic incentives یعنی چه

economic incentives


بازرگانى : انگيزه هاى اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها