طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic liberalism به فارسی economic liberalism یعنی چه

economic liberalism


مکتب ازادى اقتصادى
بازرگانى : ليبراليسم اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها