طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic mobilization به فارسی economic mobilization یعنی چه

economic mobilization


بسيج منابع اقتصادى ،باصرفه
علوم نظامى : بسيج اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها