طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه economic modernization به فارسی economic modernization یعنی چه

economic modernization


بازرگانى : نوسازى اقتصادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها